Koop een geit!

Campagne voor en door dierenartsen


Dierenartsen Zonder Grenzen lanceert dit najaar opnieuw ‘Koop een geit’. Met deze campagne voor en door dierenartsen
zamelt de organisatie geld in voor haar activiteiten in Afrika en versterkt ze de solidariteit tussen Belgische dierenartsen en hun Afrikaanse collega’s.

Door een geit of zelfs een hele kudde te kopen, schenkt u Afrikaanse families een toekomst. Een geit geeft melk, onmisbaar voor arme families die nauwelijks toegang hebben tot eiwitrijk voedsel. En met de mest kunnen de gezinnen hun akkers bevruchten, zodat ze meer voedsel hebben en het overschot aan groenten kunnen verkopen op de lokale markt.

Een geit werpt bovendien een tot twee jongen per jaar, zodat de kudde snel aangroeit en er af en toe een geit verkocht kan worden. Zo krijgen families nieuwe inkomsten en dus ook toegang tot onderwijs, medische zorgen, kledij, voeding… Kortom, als u een geit schenkt, schenkt u Afrikaanse families zoveel meer. U schenkt hen een hoopvolle toekomst.


U koopt een geit, Dierenartsen Zonder Grenzen doet de rest

Dierenartsen Zonder Grenzen begeleidt de families en leert hen hoe ze het best hun geiten verzorgen. De organisatie leidt ook veehouders op tot dierenverzorgers, zodat ze basiszorgen kunnen toedienen aan de dieren uit hun regio. De ngo ondersteunt lokale privédierenartsen om hun praktijk op het platteland te vestigen en zo dit netwerk van dierenverzorgers te ondersteunen.


Uw solidariteit onder de aandacht

Als u als dierenarts deelneemt aan de campagne, toont Dierenartsen Zonder Grenzen uw solidariteit aan de wereld. Zo verschijnt uw praktijk op www.koopeengeit.be als u online een geit koopt (en aanvinkt dat u dierenarts bent) of via één van onze medewerkers op Expovet en Vétérinexpo. U ontvangt een campagnepakket - met kaartjes, een spaarpot en een affiche - om ook het hart van uw klanten te veroveren. Dit campagnepakket kan u gratis bestellen via de online catalogus van Covetrus en Alcyon.

Let op: Dierenartsen Zonder Grenzen zal op Expovet en Vétérinexpo geen stand meer hebben en dus ook geen campagnepakketten uitdelen op de beurzen zelf. Er zullen wel medewerkers in Koop een geit-shirt rondlopen op Expovet.

Uw gift is fiscaal aftrekbaar! U ontvangt uw fiscaal attest (voor giften vanaf 40 euro) aan het begin van volgend jaar.


Doe mee

  1. Spreek één van onze medewerkers aan op Expovet (11-12 oktober in Gent) en Vétérinexpo (23-24 november in Ciney) of surf naar www.koopeengeit.be.
  2. Koop een geit voor 50 euro, een kleine kudde voor 200 euro of een grote kudde voor 500 euro en schenk Afrikaanse families een toekomst. Gebruik de spaarpot uit uw campagnepakket om geld in te zamelen onder uw klanten.
  3. Bestel uw gratis campagnepakket via de online catalogus van Covetrus of Alcyon. Let op: we delen geen campagnepakketten meer uit op de beurzen.


Meer geiten dan vorige edities?

Bij de vorige editie - van februari 2018 tot en met januari 2019 - hebben meer dan 450 mensen (waaronder 277 dierenartsen) in totaal 816 geiten gekocht, goed voor een bedrag van 40.800 euro.

Dierenartsen Zonder Grenzen hoopt dat jullie tijdens de vijfde editie nog meer geld inzamelen om nog meer Afrikaanse families te helpen!


Meer info op www.koopeengeit.be.

Visual campagne NL