Vaststelling van Afrikaanse varkenspest virus (AVP) in 2 everzwijnen in België

Informatie voor de Belgische vertegenwoordiging in het buitenland.

Op 13 september 2018 werd Afrikaanse varkenspest voor de eerste keer sinds 1985 vastgesteld in 2 everzwijnen in de gemeente Etalle (provincie Luxemburg). In deze regio zijn weinig varkensbedrijven gelegen (de meeste varkensbedrijven zijn gelegen in het noorden van België).

Er zijn geen uitbraken bij gedomesticeerde varkens.

Een geïnfecteerde zone werd afgebakend (zie kaart onderaan).

Rekening houdend met de definities in hoofdstuk 15.1.3 van de OIE Code heeft België zijn ziektevrije status verloren voor Afrikaanse varkenspest in alle varkens. België heeft momenteel wel zijn vrije status voor gedomesticeerde en in gevangenschap gehouden wilde varkens (attest van de CVO EN FR).

Er moet benadrukt worden dat er een mogelijk risico bestaat in de verspreiding van everzwijnen naar gedomesticeerde varkens en in gevangenschap gehouden wilde varkens maar dat dit risico vrij beperkt is aangezien de nodige maatregelen genomen zijn (zie verder). Er bestaat geen risico voor de consument.

Indien u vragen zou krijgen betreffende de import van varkens of varkensproducten is het belangrijk om geruststellend te zijn : Afrikaanse varkenspest is momenteel beperkt tot everzwijnen (geen uitbraken bij gedomesticeerde varkens), en de nodige maatregelen zijn genomen betreffende deze gevallen om de spreiding van de ziekte te controleren en te voorkomen. Niettegenstaande zullen de certificeringsvoorwaarden vastgelegd in de protocollen tussen België en de niet-EU landen zeer strikt gerespecteerd worden.

Maatregelen zijn genomen zoals voorzien in artikel 15 van de Europese richtlijn; deze bestaan uit de volgende :

 • Zonering:
  In de geïnfecteerd zone zijn volgende maatregelen genomen:
  • monitoring van de everzwijnen om een beeld te krijgen van de situatie
  • beperken van de jacht om de verspreiding te voorkomen
  • beperken van menselijke activiteiten in het bos
  • inventarisatie varkensbedrijven
  • volledige scheiding van everzwijnen en varkens
  • Aanvoer/afvoer varkens enkel met de toelating van de bevoegde overheid
  • Bioveiligheid verhogen
  • Onderzoek van alle ziekte/sterfte
 • Versterkte maatregelen voor heel het land om het risico van spreading te vermijden:
  • Verzamelverbod van varkens
  • Contact vermijden met everzwijnen
  • Bioveiligheid verhogen voor de hele sector
  • Verhoogd toezicht

Naast deze maatregelen heeft het FAVV een epidemiologisch onderzoek gestart om de oorzaak van de introductie van het Afrikaanse varkenspestvirus te achterhalen.

Persberichten en bijkomende informatie zijn beschikbaar op de website van het FAVV:
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/publicaties/pers/2018/2018-09-13.asp 
http://www.afsca.be/businesssectors/animalproduction/animalhealth/africanswinefever/  

Contact:
Philippe Houdart, Hoofd van de crisiscel: +32 (0) 2 211 82 81 - GSM: +32 (0) 478 50 01 72 - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Kaart van België met de geïnfecteerde zone:

afr varkenspest kaart1

 

Kaart in detail:

afr varkenspest kaart2

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS