Twaalf veeartsen moeten zich verantwoorden voor rechter

Update: 30-06-2017: Dierenartsenpraktijk voor grootste deel vrijgesproken

Twee kranten melden dat de oprichter van een dierenkliniek uit de Antwerpse Kempen zich samen met elf collega-dierenartsen uit de groepspraktijk moet verantwoorden voor inbreuken op het verstrekken van diergeneesmiddelen. Het openbaar ministerie verwijt hen ondoorzichtig beheer van het geneesmiddelendepot waardoor niet te traceren valt welk dier welke geneesmiddelen toegediend kreeg. Eén van de veeartsen legde de rechter uit dat zij de verschaffingsdocumenten voor diergeneesmiddelen niet rustig van achter hun bureau schrijven, maar vaak in het holst van de nacht in de stal bij de boer. Daarmee wou hij duidelijk maken dat ontbrekende documenten een vergetelheid kunnen zijn.

Onder praktijkdierenartsen is geweten dat het een hele uitdaging is om de toedienings- en verschaffingsdocumenten voor diergeneesmiddelen correct bij te houden. Sedert vorig jaar kan dat in het kader van de antibioticaregistratie digitaal maar voordien hield dit een hele papierberg in. Professor Sarne De Vliegher van de faculteit Diergeneeskunde aan de UGent zegt dat iedere dierenarts zijn best doet om die administratie op orde te houden, maar hij voegt er meteen aan toe: “Door de complexiteit van de wetgeving valt het bijna niet uit te sluiten dat een veearts die veel op de baan is zijn toedienings- en verschaffingsdocumenten niet tot op de punt en komma correct heeft. Een keer iets vergeten is in deze context gans iets anders dan het verstrekken van diergeneesmiddelen bewust achterhouden.”

Twaalf dierenartsen uit een grote groepspraktijk in de Antwerpse Kempen moeten zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor het niet op orde hebben van de administratie die gepaard gaat met het verstrekken van diergeneesmiddelen. Volgens het openbaar ministerie gaat het niet om een slordigheid maar handelden de dierenartsen uit winstbejag en wilden ze in zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk dieren onderzoeken. “Daarbij werd zelfs valsheid in geschrifte gepleegd. De voedselveiligheid is primordiaal, de geld- en tijdswinst voor een dierenarts is daaraan ondergeschikt”, zegt de aanklager.

De bal ging aan het rollen na een controle in 2010. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) voerde het onderzoek tot in de stallen van 74 veehouders. De dierenartsen die in beschuldiging zijn gesteld, oefenen hun beroep uit op rundvee- en kalverbedrijven. Meester Bart Spriet en meester Karolien Van de Moer verdedigen hen: "Iedere dierenarts schreef jaarlijks 1.500 à 2.000 toedienings- en verschaffingsdocumenten voor diergeneesmiddelen uit. Het gaat in totaal dus om zo'n 20.000 documenten. Bij minder dan één procent van het totale aantal is er mogelijk een probleem. Er was dus helemaal geen sprake van een systematiek en ze handelden ook niet uit winstbejag, want dan zouden veel meer documenten niet in orde zijn.”

Behalve een gebrekkige traceerbaarheid van de verstrekte medicijnen legt het openbaar ministerie de oprichter van de groepspraktijk ook ten laste dat hij medewerkers zonder het diploma van dierenarts aangezet zou hebben tot onwettige uitoefening van diergeneeskunde. Op kalverbedrijven bedienden zij een toestel dat via een oorprik een bloedstaal neemt en automatisch ook analyseert op het ijzergehalte. Het openbaar ministerie interpreteert dit als een diergeneeskundige handeling die enkel door een dierenarts uitgeoefend mag worden terwijl de advocaten van de beklaagden argumenteren dat je het niet mag zien als een diagnose stellen. De oprichter van de groepspraktijk riskeert een celstraf van twee maanden met uitstel, en een boete van 60.000 euro. Zijn zoon riskeert één maand cel met uitstel. De boetes voor de overige dierenartsen variëren tussen 3.000 euro en 48.000 euro.

Bron: Gazet v Antwerpen/Het Laatste Nieuws/eigen verslag

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS