Open brief aan Minister Maggie De Block

Artikel index

fotolia 87462206Dr. Muls Ludo
Dierenarts

Heidestraat 72

3500 Hasselt

Tel. 011 / 21 23 43

Mailadres: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Voormalig raadslid NGROD 2013-2016.

Hasselt, mei 2016

Open brief aan Minister M. De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

 

Geachte Minister,

Geachte Mevr. De Block,

Naar aanleiding van Uw bezoek deze week vrijdag (13 mei 2016) aan het nieuwe pand van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD) te Merelbeke neem ik mij de vrijheid U even te schrijven. Als dierenarts - practicus en kortstondig raadslid bij diezelfde NGROD zou ik U graag een beeld willen schetsen van hoe ik de NGROD heb ervaren.

Tevens zou ik U op de hoogte willen brengen van een aantal visies die binnen het diergeneeskundige landschap worden aangewend om de antibioticaresistentie problematiek aan te pakken. Een problematiek die U als minister van Volksgezondheid en arts allicht niet onbekend is.

Sta mij toe te beginnen met de problematiek van de antibioticaresistentie, die U als minister van Volksgezondheid toch nauw aan het hart zal liggen.

AMCRA.

Eerder dit jaar kreeg U, Mevrouw de Minister, een parlementaire vraag van Mevr. Van Camp (N-VA) i.v.m. het KB van 23 mei 2000 en meer specifiek over het antibioticagebruik bij nutsdieren. Ik heb Uw uitgebreid antwoord gelezen, zou er graag volgende willen aan toevoegen:

De werking van AMCRA wordt van dag één zeer sterk bepaald door drie stakeholders: De veehouderorganisaties, de farmaceutische sector en de mengvoerder fabrikanten. En dit zowel in de raad van bestuur als in om het even welke AMCRA werkgroep. Zij zetten de koers uit! De praktijkdierenartsen, toch diegenen die dagelijks bezig zijn met het gebruik en verschaffen van antibiotica, zijn zeer sterk ondervertegenwoordigd bij AMCRA, of worden –zoals dit gebeurde met de dierenartsenberoepsvereniging IVDB/DVK– aan de deur gezet indien ze te kritisch zijn over de AMCRA werkzaamheden.

De Nederlandstalige afdeling van de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen (een bij wet onbestaande afdeling) zat tot voor kort in de raad van bestuur bij AMCRA. Het was echter even wel een raadslid van de NGROD (Dr. Landuyt Chris) die deze functie waarnam, feitelijk gezien was het de NGROD die aan het AMCRA initiatief deelnam. Een (tucht)rechtbank die zich inlaat met een vereniging van belangengroepen ? En die zich dan nog de vertegenwoordiger van alle Belgische dierenartsen noemde ? (De Waalse collega's practici hebben zich tot op heden steeds gedistantieerd van AMCRA…)

De doelstellingen van AMCRA werden gepland over een termijn van 7 jaar, met 2020 als einddatum. Analyse van het jaarlijkse Bel Vet rapport geeft aan de er de eerste 2 jaar wel wat resultaat werd geboekt in de vermindering van antibioticagebruik bij nutsdieren, doch in 2014 is er een status quo, voor sommige actieve bestanddelen zelfs terug een stijging (de macroliden met 30% en meer). Na het plukken van het laaghangend fruit, blijven structurele maatregelen echter uit.

De kritische antibiotica (C.I.A.) zullen ook met het op komst zijnde nieuwe KB (van 23 mei 2000 met betrekking tot het gebruik van diergeneesmiddelen en antibiotica in het bijzonder), makkelijk kunnen aangewend en verschaft worden. Op aandringen van de veehouderorganisaties?

De praktijkdierenartsen hebben tijdens de gesprekken over de aanpassingen van dit KB (gevoerd op het kabinet van Uw collega Minister Borsus) gewezen op de risico's die de verschillende achterpoortjes van het KB inhouden. Tevergeefs echter!

Eén van deze achterpoortjes is de diergeneesmiddelen voorraad op de veehouderij bedrijven. Daarin zullen zelfs C.I.A. mogen aanwezig zijn, wel slechts aan te wenden door de veehouder na een initiële diagnose, gesteld door de dierenarts practicus??! Kent de humane geneeskunde zoiets als “een initiële diagnose”, Mevrouw de Minister? Bent U zich ervan bewust dat deze manier van diagnose stellen (en voor XX maanden steeds te herhalen bij om het even welke aandoeningen die qua symptomen een beetje op elkaar gelijken) de veehouder carte blanche geeft in zelf “dierenarts spelen”? En dat een twee- of driemaandelijkse controle (bedrijfsbegeleiding) door de bedrijfsdierenarts achter de feiten aanhollen betekent?