logo volksgezondheid


Contractueel Onderzoek

Directoraat-generaal
Dier, Plant en Voeding

11e jaarlijks symposium
Contractueel Onderzoek – DG Dier, Plant en Voeding

23 oktober 2018

Auditorium BEL - Tour & Taxis
Havenlaan 86c/3002, 1000 Brussel

DIERENGEZONDHEID: DE KIP EN HET EI

banner volksgezondheid

Voorlopig programma

Simultaanvertaling FR/NL

8:30

Ontvangst

9:00

Welkomstwoord door Dhr. Denis Ducarme, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie (FR/NL)

9:20

Inleiding door Dhr. Tom Auwers, Voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (NL/FR)

9:30

Dierengezondheidsonderzoek : het Europese Kaderprogramma als model voor transnationale samenwerking
Dhr. Jean-Charles Cavitte, EC, DG Agri (FR)

9:55

De unieke positie en het belang van onderzoeksfinanciering door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vanuit het oog van de onderzoeker
Prof. Eric Cox, UGent (NL)

10:15

Financieringsbehoeften op het gebied van diergeneeskundig onderzoek in België en in de Federatie Wallonië-Brussel
Prof. Laurent Gillet, ULiège (FR)

10:35

Koffiepauze

11:00

Potentiële bestrijdingsmethoden van Dermanyssus gallinae bij pluimvee in de praktijk
Dhr. Johan Zoons, Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw (NL)

11:25

Bescherming van kippen tegen Campylobacter jejuni door nanobodies van kameelachtigen
Prof. Henri De Greve, VUB (NL)

11:50

Optimalisatie van virologische en serologische diagnostiek in het kader van aviaire influenza monitoring als voorbereiding op opduikende nieuwe Hoog Pathogene (HP) H5Nx-virussen
Dr. Mieke Steensels, Sciensano (NL)

12:15

Lunch

13:30

Hoe geld en tijd te besparen bij de identificatie van het Salmonella serotype in België: een nieuw, snel en accuraat systeem voor geno-serotypering
Dhr. Mathieu Gand, Sciensano (FR)

13:55

Effect van verschillende vaccinatiestrategieën tegen Salmonella Typhimurium bij varkens
Prof. Dominiek Maes, UGent (NL)

14:20

Porciene epidemische diarree in België: diagnose en situatie
Prof. Hans Nauwynck, UGent (NL)

14:45

Koffiepauze

15:15

Variaties in vaccinaties voor een bredere bescherming tegen griepvirussen van mens en varken
Prof. Kristien Van Reeth, UGent (NL)

15:40

Meting van de bioveiligheid op Belgische vleeskalver- en rundveebedrijven (alle types): identificatie van sterke en zwakke punten en voorstellen om de introductie en de verspreiding van ziekten, met inbegrip van zoönosen, te voorkomen
Prof. Claude Saegerman, ULiège (FR)

16:05

Een lumpy skin disease epidemie in Europa: risicoanalyse voor België, diagnose, vector transmissie en vaccinatie
Dr. Andy Haegeman, Sciensano (NL)

16:30

Afsluitend woord
Dr. Philippe Mortier, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FR/NL)


Download:
voorlopig programma symposium dierengezondheid 2018.pdf
toegangsplan Bel Brussels.docx
inschrijvingsformulier symposium dierengezondheid 2018.docx